Wiersze znane i lubiane ” – 14 marca 2019 r.

Pod tym hasłem odbył się tegoroczny Szkolny Konkurs Recytatorki „O pióro Jana Brzechwy” dla uczniów klas 0 – III. Przedstawione utwory były dziełem różnych autorów, ale królowały dowcipne i pouczające wiersze Jana Brzechwy.  Komisja w składzie: Alicja Malej, Alina Nowicka oraz Aleksandra Stawicka wysłuchała i oceniła uczniów w dwóch kategoriach: klasy 0 – I i klasy II – III.

Wyniki konkursu:

Nagrody w kategorii- klasy 0 – I otrzymują:

  • Amelia Karbowska
  • Filip Długosz
  • Dominika Mazur

Nagrody w kategorii – klasy II – III otrzymują: