Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu

rok szkolny 2015/2016

 

przewodnicząca – Anna Rutkowska

zastępca – Elżbieta Chmielewska

skarbnik – Aleksandra Nalezińska

sekretarz – Alina Jeneralska

 

Składka na Radę Rodziców

w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 25,00 zł.

Wpłat można dokonać przelewem.

Numer konta:

BS Nowe – 13 8173 0005 2002 0006 0424 0001

W tytule wpłat należy podać imię, nazwisko dziecka i klasę do której uczęszcza.