ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

W ciepły, słoneczny dzień 3 września na placu przed budynkiem szkolnym o godz. 9.00, stawili się uczniowie, rodzice i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego oraz  Gimnazjum Publicznego im. Witolda Bielowskiego w Warlubiu.

Wszystkich zebranych powitała pani Maria Jankowiak, dotychczasowa dyrektor szkoły, która dokonała symbolicznego przekazania władzy nowo wybranemu dyrektorowi- panu Piotrowi Ptach.

Za jej długoletnią pracę na rzecz społeczności szkolnej podziękowania złożyli przedstawiciele władz samorządowych i Rady Rodziców.

Następnie wójt Gminy Warlubie- pan Krzysztof Michalak powitał na stanowisku nowego dyrektora i powierzył mu pełnienie nowej funkcji.

Po sygnale pierwszego w tym roku szkolnym dzwonka na scenę wstąpili uczniowie klas drugich z programem artystycznym, mającym dodać otuchy nowym 30 uczniom klas pierwszych. Na koniec uroczystości, Agata Malej- przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego  prowadząca to uroczyste spotkanie, życząc wszystkim zebranym samych sukcesów zaprosiła uczniów wraz z wychowawcami do klas, po pierwszy plan lekcji.