received_1864190053701762

KONKURS pt. „NAJŁADNIEJSZY RYSUNEK MAŁPY W KĄPIELI Z WIERSZA ALEKSANDRA FREDRY”

27 kwietnia 2018 r. odbył się konkurs dla chętnych uczniów z klasy drugiej i klas trzecich pt. „NAJŁADNIEJSZY RYSUNEK MAŁPY W KĄPIELI Z WIERSZA ALEKSANDRA FREDRY”.

Konkurs rozpoczął się od powitania wszystkich zgromadzonych przez nauczyciela logopedę. Następnie organizator powyższego konkursu, czyli nauczyciel logopeda przybliżył uczestnikom dwa zadania, które musieli wykonać. Pierwszym zadaniem było wysłuchanie recytacji wiersza Aleksandra Fredry pt. „Małpa w kąpieli” w wykonaniu logopedy, gdy nauczyciel skończył recytować wyżej wymieniony wiersz, serdecznie zachęcił uczestników do wykonania drugiego zadania, czyli do narysowania głównej bohaterki konkursu. Po czym zajął miejsce w komisji. Konkurs trwał od godziny 8:00 do godziny 9:00. Prace zwycięzców konkursu zostały wytypowane 08.05.2018 r. przez komisję konkursu. Specjalnym GOŚCIEM obserwującym cały konkurs była PANI DYREKTOR MARIA JANKOWIAK.

Skład komisji oceniającej prace uczestników konkursu był następujący:

  1. Aleksandra Stawicka
  2. Alina Nowicka
  3. Paulina Sendobry

W konkursie udział wzięło 28 uczestników:

z klasy II – 9 osób,

z klas III – 19 osób

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Sebastian Reszka z klasy III d

II miejsce – Maja Strelau z klasy III d

III miejsce – Magdalena Kruczyńska z klasy II